I-Gale eyenziweyo yeMveliso yeNombolo yeNombolo 1941-1963

AMC "Saber"  
3 HP 1955 3D12M Zithengisa Iingxenye
3 HP 1956 3D13M Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 5D11M Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 5D12M Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 5D13M Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955-1956 5S12M Zithengisa Iingxenye
12 HP 1955 12D11M Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 12D13M Zithengisa Iingxenye
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Zithengisa Iingxenye

 

Atlas "Royal"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1950 1A9 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1952-1953 3D10A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1953-1955 3D11A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1955 3D12A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1956 3D13A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947-1948 2A3 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1949-1950 2A7 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951-1954 5D10A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1953-1954 5S10A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 5D11A 5S11A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 5D12A 5D13A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1948-1950 2A8 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951-1953 12D10A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954-1955 12D11A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1953 12S10A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 12D13A Zithengisa Iingxenye
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Zithengisa Iingxenye

 

Fedway "Saber"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Zithengisa Iingxenye
5 HP 1953 5D10D 5S10D Zithengisa Iingxenye
12 HP 1953 12D10D 12S10D Zithengisa Iingxenye

 

I-Gale Products "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1950 1B9 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951-1953 3D10B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1953-1955 3D11B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 3D12B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 3D13B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1957 3D14B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1958-1959 3D15B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1960 3D16B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1961 3D17B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1962 3D18B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1963 3D19B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954-1955 12D11B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1958 12D17B 12S15B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1959 12D18B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1960 15D10B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Zithengisa Iingxenye
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Zithengisa Iingxenye
35 HP 1958 35DE10B Zithengisa Iingxenye
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Zithengisa Iingxenye
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Zithengisa Iingxenye
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Zithengisa Iingxenye
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Zithengisa Iingxenye
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Zithengisa Iingxenye

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Zithengisa Iingxenye
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Zithengisa Iingxenye
3 HP 1945-1946 25-3258 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947 25-7955 47-3S Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947-1948 25-7956 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1951 150MI-25-7959A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1955 550MI-25-7959A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Zithengisa Iingxenye
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947 25-7970 47-5D Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947-1948 25-7971 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1948 840MI-25-7972A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951 150MI-25-7973A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1952 250MI-25-7973A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1954 450MI-25-7973A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1948 840MI-25-7980A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951 150MI-25-7981A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1952 250MI-25-7981A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1953 350MI-25-7981B Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954 450MI-25-7982 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1955 550MI-25-7982A Zithengisa Iingxenye

 

IGoodrich "iFlyer"  
3 HP 1952 45-050 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951 64-180 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1952 45-060 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1952 45-070 Zithengisa Iingxenye

 

Goodyear "Inyosi yolwandle"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Zithengisa Iingxenye
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1945-1946 025-3555 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947 1G1 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947-1948 1G4 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1948-1949 025-3563 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1949-1950 025-3566 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Zithengisa Iingxenye
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1945-1946 025-3550 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947 2G2 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947-1948 2G3 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1948 025-3564 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1949-1950 025-3564A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Zithengisa Iingxenye
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1948 025-3565 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1949-1950 025-3565A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Zithengisa Iingxenye
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Zithengisa Iingxenye
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Zithengisa Iingxenye
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Zithengisa Iingxenye
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Zithengisa Iingxenye
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Zithengisa Iingxenye
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Zithengisa Iingxenye
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Zithengisa Iingxenye

 

IWardgomery Ward "uLwandle lwaseKumkani"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Zithengisa Iingxenye
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Zithengisa Iingxenye
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1945-1946 64GG9005 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947 74GG9005A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1947-1948 74GG9006 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1948-1949 84GG9007A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1949-1950 94GG9009A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1951 5GG9004A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1952 25GG9004A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Zithengisa Iingxenye
3 HP 1954 45GG9004A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Zithengisa Iingxenye
3 HP 1956 GG-9000A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1957 GG-9006A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1958 GG-8962A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1959 GG-8962B Zithengisa Iingxenye
3 HP 1960 GG-8804A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1961 GG-18735A Zithengisa Iingxenye
3 HP 1962 GG-18735B Zithengisa Iingxenye
3 HP 1963 GG-18800A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947 74GG9011A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1947-1948 74GG9012 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1949-1950 94GG9014A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1952 25GG9015A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1958 GG-8977A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1959 GG-8977B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1960 GG-8822A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Zithengisa Iingxenye
5 HP 1962 GG-18736D Zithengisa Iingxenye
5 HP 1963 GG-18801A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1948 84GG9017A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1949-1950 94GG9017A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1952 25GG9018A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954-1955 GG-9016A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Zithengisa Iingxenye
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Zithengisa Iingxenye
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1960 GG-8823A Zithengisa Iingxenye
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Zithengisa Iingxenye
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Zithengisa Iingxenye
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Zithengisa Iingxenye
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Zithengisa Iingxenye
25 HP 1958 GG-8985A Zithengisa Iingxenye
25 HP 1959 GG-8985B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Zithengisa Iingxenye
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Zithengisa Iingxenye
25 HP 1963 GG-18803A Zithengisa Iingxenye
35 HP 1958 GG-8997A Zithengisa Iingxenye
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Zithengisa Iingxenye
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Zithengisa Iingxenye
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Zithengisa Iingxenye
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Zithengisa Iingxenye
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Zithengisa Iingxenye
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1950 230-50-3 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1951-1953 230-51-3D Zithengisa Iingxenye
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Zithengisa Iingxenye
3 HP 1955 230-51-3DB Zithengisa Iingxenye
3 HP 1956 50T3341 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1957 50T3337 Zithengisa Iingxenye
3 HP 1958 50Z3323 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1950 230-50-5 Zithengisa Iingxenye
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Zithengisa Iingxenye
5 HP 1955 230-55-5D Zithengisa Iingxenye
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Zithengisa Iingxenye
5 HP 1957 50T3343B Zithengisa Iingxenye
5 HP 1958 50Z3324 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1950 230-50-12 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1951-1953 230-51-12D Zithengisa Iingxenye
12 HP 1953 230-51-12S Zithengisa Iingxenye
12 HP 1954 230-53-12D Zithengisa Iingxenye
12 HP 1956 50T3344 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1957 50T3338 Zithengisa Iingxenye
12 HP 1958 50Z3325 Zithengisa Iingxenye
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Zithengisa Iingxenye
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Zithengisa Iingxenye
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Zithengisa Iingxenye
   
Western Auto "Western Flyer"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Zithengisa Iingxenye
5 HP 1941-1942 251W 252W Zithengisa Iingxenye

 

.

umxholo ngokuthi Danetsoft kwaye Danang Probo Sayekti ephefumlelwe Maksimer